PROSIECT DUETS

Prosiect ar y cyd rhwng NEW Dance a Ballet Cymru sy’n gweithio yn Ysgol Tŷ Ffynnon, Shotton

Yn dilyn eu sesiynau hyfforddiant gyda Ballet Cymru, erbyn hyn mae dau o ymarferwyr NEW Dance yn arwain y cynllun ysgoloriaeth Duets yn Ysgol Tŷ Ffynnon. Maen nhw’n dysgu 25 o ddisgyblion am ddwy awr pob wythnos, awr o ballet ac awr o Capoeira (crefft ymladd Affro-Brasilaidd sy’n cyfuno elfennau o ddawns, campau acrobatig a cherddoriaeth).

Caiff y prosiect ei ariannu gan Sefydliad Paul Hamlyn a Chyngor Celfyddydau Cymru ac mae’n cynnig cyfleoedd gwych i’r myfyrwyr fedru datblygu technegau dawns a sgiliau perfformio ynghyd â mynychu cynyrchiadau proffesiynol (a hyd yn oed perfformio perfformiadau sy’n codi’r llen iddyn nhw!)

Gallwch ddilyn cynnydd y disgyblion ar Twitter gyda’r hashnod #balletibawb

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Heol Gorllewin Caer, Queensferry, Glannau Dyfrdwy CH5 1SA

info@newdance.org.uk

Ffôn: 01978 869 456

Cwmni Cofrestredig: 4498630

Elusen Cofrestredig: 1098505

© 2023 by Alison Knight. Proudly created with Wix.com