Prosiect Trobwynt  – Tymor yr Hydref 2019

Mae’r Prosiect Trobwynt wedi’i ariannu gan Sefydliad Garfield Weston a Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae’n brosiect trawsnewid a fydd yn gyntaf oll yn fodd i ysgolion uwchradd dargedu a chydweithio’n strategol gydag ysgolion cynradd o’u dewis nhw. Yn ail bydd y prosiect yn cynnig cynllun hyfforddiant i staff dysgu ysgolion yn ymwneud â Chwricwlwm Cenedlaethol newydd Cymru ynghyd â maeth celfyddydol hanfodol ar gyfer artistiaid dawns yn y rhanbarth. Yn olaf bydd y prosiect yn cynnig modd i NEW Dance roi dawnswyr ifanc sy’n dymuno datblygu eu diddordebau yn y byd dawns ar ben ffordd gyda chyfres o ddosbarthiadau dawns cymunedol NEW Dance sydd eisoes yn bodoli.  

Yn Nhymor yr Hydref 2019, mae NEW Dance yn cydweithio gyda disgyblion Blwyddyn 7 o Ysgol Uwchradd Prestatyn ynghyd â disgyblion Blwyddyn 5/6 o Ysgol Gymunedol Bodnant, Ysgol Clawdd Offa, Ysgol Melyd ac Ysgol Trelawnyd. Bydd yr ysgolion hyn yn dod ynghyd i gynnal perfformiad ar ddiwedd y tymor ar gyfer eu teuluoedd. Bydd hefyd perfformiadau gan Gwmni Dawns Ieuenctid NEW Dance yn Sir Ddinbych ac ymarferwyr NEW Dance a fydd yn arddangos cyfleoedd pellach yn y byd dawns, fel diddordeb ac fel gyrfa broffesiynol.   

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Heol Gorllewin Caer, Queensferry, Glannau Dyfrdwy CH5 1SA

info@newdance.org.uk

Ffôn: 01978 869 456

Cwmni Cofrestredig: 4498630

Elusen Cofrestredig: 1098505

© 2023 by Alison Knight. Proudly created with Wix.com